Promenera med AT

Promenera med AT

Fortsättningskurs i Alexanderteknik med  start 16:e april 2019.

Tid: 17.45 – 19.00

Plats: Alexanderteknik på Gotland, Visby, Cypressgatan 6

Kostnad: 650kr, 3 kurstillfällen

Anmälan