Alexandertekniken

Improves Poise & Performance – Reduces Pain

Named after F.M. Alexander, the method teaches you how to bring more practical intelligence into what you are already doing. You learn to notice your activities and aregiven the experience of how your body can work better. You eliminate stereotype responses and archive better results with less energy.


Individuella lektioner

Traditionell undervisning i Alexanderteknik. Du kan boka lektioner i Visby, Cypressgatan 6 och sommartid i Anga, östra Gotland.  En lektion varar 45-60 min och kostar 750kr. Du kan också boka en kortare lektion på 30 min för 450kr.


Seminarier och föreläsningar

Föreläsning och seminar omfattar en teoretiskt och en praktiskt del för att ge ett omfattande  bild av metoder och ideologier kring rörelsebildning. Deltagarna får mera kunskap om hur de kan bli rörligare och ökar förståelsen om att bemästra sina uppgifter utan värk och stressrelaterade problem. Offert.Kurser

Regelbundna introduktionskurser likaväl som workshops för musiker, pedagoger och ryttare anordnas i Visby  Internationell sommarkurs  för Alexanderlärare, musiker och scenkonstnärar hålls på Vibrationsverket på Gotland men också i England, Irland och övriga Sverige.


Kompetensutveckling och utvecklingsarbete

Gruppdynamiskt utvecklingsarbete med fokus på balans och ergo-dynamiska processer i hälsofrämjande och ledarskaps utvecklande syfte. Offert.


egypt