Länkar till mera information om Alexanderteknik

Här är några nationella and internationella adresser som ger dig mera  information om Alexanderteknik:

Painted in WaterlogueCertifierade Alexanderlärare i Sverige: www.at-sverige.se

Alexanderlärare i Danmark: www.dflat.dk

Alexanderlärare i Finland: www.finstat-fi
Alexanderlärare i Norge: www.alexanderteknikk.no

Alexanderlärare i Tyskland: www.alexander-technik.org

Alexanderlärare i England: http: www.stat.org.uk

Alexanderlärare i förenade staterna: www.amsatonline.org

Alexanderteknik International: www.ati-net.com

Alexanderteknik worldwide oversea: www.alexandertechnique.com

Alexanderteknik worldwide affiliated societies: www.alexandertechniqueworldwide.com

Övriga  organisationer med samband till Alexanderteknik

International somatic movement association: www.ismeta.org

Association of theatre movement educators: www.atmeweb.org